VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.6]

EĞİTİM SEVİYESİ

Başlangıç Seviye
 • Eğitim Düzeni

  Genel Katılıma Açık / Kapalı Grup

 • Gün sayısı

  2 Gün

 • Eğitim Saatleri

  10:00 - 17:00

Bu iki günlük uygulamalı eğitim, deneyimli VMware vSphere® yöneticilerine VMware Site Recovery Manager™ 8.6'yı kurma, yapılandırma ve yönetme bilgisi verir.

Ayrıca bu eğitim sizlere, Site Recovery Manager kullanan olağanüstü durum kurtarma planlarını nasıl yazacağınızı ve test edeceğinizi gösterir.

Ön koşullar
 • Sistem yöneticiliği seviyesinde Microsoft Windows ve Linux işletim sistemi bilgisi.
 • Temel seviyede Felaket Kurtarma konsepti hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Temel seviyede Veri Depolama teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • "VMware vSphere : Install, Configure, Manage" ve "VMware vSphere: Troubleshooting" eğitimlerine katılmış ya da eşit seviyede bilgi sahibi olmak.
Devamında önerilen eğitimler
Hedefler
Bu eğitimin sonunda katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlik kazanması hedeflenmektedir.
 • Site Recovery Manager mimarisinin bileşenlerini özetleme
 • Site Recovery Manager cihazını dağıtın ve yapılandırın
 • Site Recovery Manager ile birlikte kullanılan başlıca olağanüstü durum kurtarma topolojilerini açıklama
 • Envanter ve kaynak eşlemelerini yapılandırma
 • Site Recovery Manager ile kullanılan depolama çoğaltma seçeneklerini açıklama
 • Dizi tabanlı çoğaltmadan yararlanmak için Site Recovery Manager'ı yapılandırın
 • VMware vSphere® Replication™ işlevselliğini tanımlayın
 • vSphere Replication mimarisini tanımlayın
 • Site Recovery Manager ile kullanım için vSphere Replication'ı dağıtın ve yapılandırın
 • Site Recovery Manager dizi tabanlı koruma grupları, vSphere Replication tabanlı koruma grupları ve Sanal Birimler koruma grupları oluşturun.
 • Bir kurtarma planı oluşturun, düzenleyin, yürütün, test edin ve kaldırın
 • Planlı bir geçiş gerçekleştirin

• Outline the necessary information to effectively undertake this course
• Identify resources for additional information
• Outline an overview of Site Recovery Manager

• Describe Site Recovery Manager architecture

• Identify disaster recovery options with Site Recovery Manager

• Evaluate how Site Recovery Manager integrates with VMware products

• Describe Site Recovery Manager licensing options

• List the disaster recovery topologies supported by Site Recovery Manager

• Describe how VMware Site Recovery for VMware Cloud on AWS integrates with Site Recovery Manager

• Identify the vSphere and vCenter Server requirements for deploying Site Recovery Manager

• Define Site Recovery Manager virtual appliance system requirements

• Deploy the Site Recovery Manager appliance

• Navigate the Site Recovery Manager configuration UI

• Describe the process for registering Site Recovery Manager with vCenter Server

• Describe how to start and stop services in Site Recovery Manager

• Identify ways to perform updates to the Site Recovery Manager appliance

• Describe the options for accessing the Site Recovery Manager

• Describe the process for configuring site pairing

• Describe how to import and export Site Recovery Manager configuration

• Navigate the Site Recovery Manager configuration UI

• Describe the process for registering Site Recovery Manager with vCenter Server

• Describe how to start and stop services in Site Recovery Manager

• Identify ways to perform updates to the Site Recovery Manager appliance

• Describe the options for accessing the Site Recovery Manager

• Describe the process for configuring site pairing

• Describe how to import and export Site Recovery Manager configuration

• Outline the importance of inventory mappings
• Examine configuration options for inventory mappings
• Outline the importance of placeholders

• Describe array-based replication

• Describe Storage Replication Adapters and explain their role for the array-based replication

• Describe the concept and configuration of array pairs

• Describe datastore groups and the relationship between devices and datastore groups

• Describe the role of consistency groups

• Identify the advantages of array-based replication

• Describe Site Recovery Manager with vSphere Replication Architecture

• Discuss the role of vSphere Replication components

• Discuss use cases for vSphere Replication

• Discuss system requirements and operational limits of vSphere Replication

• Determine how to calculate bandwidth requirements for vSphere Replication

• Identify the advantages of vSphere Replication

• Deploy a vSphere Replication appliance

• Configure a vSphere Replication appliance and register it with vCenter Server

• Pair vSphere Replication appliances

• Deploy an additional vSphere Replication server

• Register a vSphere Replication server with a vSphere Replication management server

• Describe the replication process used by vSphere Replication

• List vSphere Replication replica states

• Describe vSphere Replication of encrypted virtual machines

• Describe vSphere native key provider

• Describe how to configure vSphere Replication

• Discuss vSphere Replication RPO settings

• Describe MPIT instances

• Describe additional vSphere Replication settings

• Describe how to disable vSphere Replication

• Define protection group functionality

• Examine the differences between array-based protection groups, protection groups based on vSphere Replication, and Virtual Volumes protection groups

• Create a protection group

• View a placeholder virtual machine in the inventory

• Configure protection for virtual machines and edit protection groups

• Discuss recovery plan concepts

• Discuss network planning

• Discuss the organization of storage for recovery plans

• Describe customization options in recovery planning

• Describe priority groups and VM dependencies

• Describe how to implement a recovery plan

• Configure VM recovery plan properties

• Describe the customization of recovery plans

• Configure additional steps in the recovery plan

• Delete a recovery plan

• Discuss use cases for Site Recovery Manager

• Describe planned migration

• Identify Site Recovery Manager workflows

• Examine Site Recovery Manager integration with various vSphere technologies

• Describe how to conduct a recovery plan test

• Perform a recovery plan test

• Identify the effect on the storage layer during the test recovery steps

• Review the recovery plan test steps

• Describe how to cancel a recovery plan test and clean up after recovery plan test cancelation

• Explain a recovery plan execution in planned migration or disaster recovery mode

• Identify the recovery steps for each execution type

• Describe a forced recovery

• Explain the importance of reprotection processes and states

• Examine failback steps

• Describe how to reprotect a data center

• Identify Site Recovery Manager alarm options

• Generate Site Recovery Manager recovery plan history reports

• Configure Site Recovery Manager advanced settings

• Identify Site Recovery Manager logs

• Describe the vRealize Operations management pack for Site Recovery Manager

Katılmak istediğiniz eğitimle ilgili bize e-posta, telefon ya da eğitim katılım formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Müşteri yöneticilerimiz sizin için en uygun eğitim ve tarih planlamasını yaparak kaydınızı alacaktır.

Planlanmış olan genel katılıma açık eğitimleri vSmart eğitim ofislerinde alabilirsiniz. Dilerseniz sadece firmanıza özel kapalı grup eğitimlerini vSmart eğitim ofislerinde ya da firmanızın yerinde talep edebilirsiniz

Eğitimlerimiz Giriş Seviyesi (Foundation) ya da İleri Seviye (Advanced) olarak planlanmaktadır. Tüm eğitimlerin içeriğinde eğitime katılmadan önce olmanız gereken seviye ve bilmeniz gereken teknolojiler ayrı ayrı belirtilmiştir.

Özellikle Resmi VMware eğitimlerinde almış olduğunuz eğitimler üretici portalına işlenir. Bu sayede sınava girmek için gerekli ön gereksinim tamamlanmış olur. Diğer tüm üreticilerin eğitimleri Resmi Müfredata uygun hazırlandığı için sınavlara girmek için yeterlidir.

Talep ettiğiniz eğitimler ilgili üreticinin Resmi Instructor ve Trainer Sertifikalı eğitmenleri tarafından verilmektedir. Eğitmen kadromuz 5000 saat üzeri eğitim tecrübesine sahip, piyasa tecrübeli L3 BT profesyonellerinden oluşur. Talep etmeniz durumunda CV,Sertifika ve daha önce vermiş olduğu eğitim bilgileri tarafınızla paylaşılır.

Sertifikasyon
vSmart Pearson VUE sınav merkezinde aşağıdaki sınavlara girebilirsiniz;
Eğitimin özel bir sınavı bulunmamaktadır.

EĞİTİM TARİHLERİ

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

BENİ HABERDAR ET

Güncel eğitim takvim ile size en uygun tarihi belirleyip eğitim programınızı oluşturun.

Eğitim Takvimi