VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

EĞİTİM SEVİYESİ

İleri Seviye
 • Eğitim Düzeni

  Genel Katılıma Açık / Kapalı Grup

 • Gün sayısı

  5 Gün

 • Eğitim Saatleri

  10:00 - 17:00

 • Önerilen Sınav

  Professional vSphere 6.7 Exam 2019

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop katılımcılarına vSphere 6 ortamlarında oluşabilecek sorunların giderilmesi için gelişmiş bilgi, beceri ve yetenek kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu eğitim katılımcıların sorun analizi ve çözümü esnasında kullanılacak komut satırı,vSphere Web Client, VMware vRealize Log Insight gibi araçların kullanım becerisini ve yeteneğini artırır.

Bu eğitimde VMware ESXi 6 ve VMware vCenter Server 6 temel alınmaktadır.

Katılımcılar eğitim sonunda girebilecekleri VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization sınavı ile (VCP6.5-DCV) ünvanını da alabilirler.

Ön koşullar
 • Sistem yöneticiliği seviyesinde Microsoft Windows ve Linux işletim sistemi bilgisi.
 • Komut satırı deneyimi kesinlikle önerilmektedir.
 • VMware Certifed Professional-Data Center Virtualization (VCP6-DCV) eşit seviyede bilgi sahibi olmak.
Devamında önerilen eğitimler
Hedefler
Bu eğitimin sonunda katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlik kazanması hedeflenmektedir.
 • vSphere ortamlarında vSphere Web Client, CLI ve log dosyaları kullanılarak hata tespiti ve problem giderilmesi
 • Sorun giderme ilkeleri ve prosedürleri
 • Network hatalarını giderme ve hatadan geri dönme senaryoları
 • Veri depolama hatalarının analizi ve hataların giderilmesi
 • vSphere Cluster hatalarının giderilmesi ve muhtemel sebeplerin analizi
 • VMware vSphere High Availability genel sorunlarının tespiti ve çözüm sağlanması
 • Sanal makine taşıma işlemi sırasında alınan hataların giderilmesi
 • vCenter Server hatalarının giderilmesi
 • ESXi host hatalarının tespiti ve hata senaryolarının incelenmesi
 • Sanal makine hatalarının giderilmesi(kurulum,snapshot,bağlantı vb.)

•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

•  Identify the effects of a system problem
•  Define the scope of troubleshooting
•  Use a structured approach
•  Discuss the principles of troubleshooting
•  Follow a logical troubleshooting procedure
•  Examine examples of troubleshooting

•  Use command-line tools to identify and troubleshoot problems
•  Use vSphere CLI
•  Find and interpret important log files
•  Use vRealize Log Insight for log aggregation, efficient log search, and problem analysis

•  Identify the symptoms of network-related problems
•  Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems
•  Analyze virtual machine connectivity problems and fix them
•  Examine common management network connectivity problems and restore configurations
•  Identify and prevent potential problems

•  Troubleshoot storage (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN™, and VMware vSphere® Virtual Volumes™) connectivity problems
•  Analyze storage-related logs
•  Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios
•  Identify multipathing-related problems, including permanent device loss (PDL) and all paths down (APD)
•  Analyze possible causes, recover from faulty conditions, and restore storage visibility

•  Identify and recover from problems related to vSphere HA
•  Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion problems related to virtual machine migrations
•  Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced resource use
•  Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions

•  Describe the vCenter Server and VMware Platform Services Controller™ architecture in vSphere 6.x
•  Identify and resolve authentication problems
•  Troubleshoot VMware Certificate Authority and certificate problems
•  Analyze and fix problems with vCenter Server services
•  Analyze and fix vCenter Server database problems
•  Identify VMware vCenter Server® High Availability problems
•  Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

•  Analyze and resolve common virtual machine snapshot problems
•  Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems
•  Troubleshoot virtual machine connection state problems
•  Resolve problems seen during VMware Tools™ installations
•  Examine failure scenarios and provide solutions

Sertifikasyon
vSmart Pearson VUE sınav merkezinde aşağıdaki sınavlara girebilirsiniz;
 • Sınav Kodu

  2V0-21.19

 • Sınav Süresi

  115 dakika

 • Soru sayısı

  70.00

 • Geçme puan

  300.00

 • Sınav Dili

  İngilizce

 • Sınav Ücreti

  250 $

 • Sınav Kodu

  2V0-01.19

 • Sınav Süresi

  105 dakika

 • Soru sayısı

  65.00

 • Geçme puan

  300.00

 • Sınav Dili

  İngilizce

 • Sınav Ücreti

  125 $

EĞİTİM TARİHLERİ

16 ARALIK 2019, Pazartesi, Ankara

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güncel eğitim takvim ile size en uygun tarihi belirleyip eğitim programınızı oluşturun.

Eğitim Takvimi